Privacy verklaring

Door je bezoek aan mijn website, door het invullen van het contactformulier, door het versturen van een mail, laat je online je sporen na. In deze privacyverklaring informeer ik je daarover.

Uiteraard worden je gegevens zorgvuldig en respectvol behandeld, en worden voor het doel waarvoor je je vraag hebt gesteld gebruikt.

Praktijk Levenscoach Marion houdt, om de zorg zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, registraties bij van je persoonsgegevens en over de inhoud van de geleverde zorg / dienst.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo is binnen de hele EU de privacywetgeving op een zelfde manier van toepassing. Hieronder staat beschreven wat dit betekent:

Dossier

In je dossier staan je persoonsgegevens die nodig zijn om contact met je te onderhouden en gegevens ten behoeve van de financiële afwikkeling van de verleende diensten. Ook houd ik bij met welke vraag je bij me kwam en een korte weergave van de inhoud van de behandeling. 

 Indien gegevens worden gedeeld moet daarvoor schriftelijk toestemming worden gevraagd. Gegevens worden niet zonder overleg met derden gedeeld.

Bewaartermijn

De bewaartermijn voor de gegevens is twintig jaar. Of dat wij samen overeenkomen in de intake.

Rechten

Je hebt recht het dossier in te zien bij mij in de praktijk. Als jij vindt dat er onjuiste informatie in staat, kun je een verzoek tot wijziging indienen. Ook is er in de AVG het recht op vergetelheid, beperking van de verwerking, en om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, opgenomen.

Mocht je hiervan gebruik willen maken, dan maken we een afspraak om samen het formulier uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming in, omdat wij vast willen leggen van welk recht je gebruik wilt maken en wat de acties zijn geweest.

Klacht

Mocht je van mening zijn dat er niet op de juiste manier met je gegevens wordt omgegaan dan kun je dit volgens de geldende klachtenprocedure kenbaar maken. 

 

Mocht je de volledige privacyverklaring willen lezen is deze opvraagbaar bij Levenscoach Marion.