Je hebt de regie in eigen hand!

Gepubliceerd op 31 januari 2023 om 17:42

Inmiddels weten we dat het belangrijk is om veilig gehecht te zijn in je jeugd. Een veilige hechting is de basis voor de rest van je leven. Op welke wijze je gehecht bent beïnvloedt je verdere leven:  hoe jij je ontwikkelt, hoe je relaties en vriendschappen aangaat, hoe je omgaat met teleurstellingen, gevoelens, kortom het bepaalt je hele zijn.

Hechting

Wat is hechting eigenlijk? De definitie:

Hechting is het intieme fysieke en emotionele contact tussen ouder en kind in de periode direct na de geboorte. “ John Bowly

 

John Bowly is de grondlegger van de gehechtheidstheorie. Volgens John Bowlby is hechting primair gebaseerd op de behoefte van kinderen aan veiligheid en zekerheid. Als kinderen zich ontwikkelen leren ze dat hun veiligheid het best wordt gewaarborgd door een bepaald individu, meestal in de praktijk in eerste instantie de moeder. ( Een beetje achterhaald).

Veilige hechting

"Er is sprake van een ‘veilige hechting’ wanneer een kind in angstige situaties en bij vermoeidheid of ziekte geneigd is op adequate wijze de nabijheid van en het contact met zijn opvoeder te zoeken en dit dus ook mogelijk is bij de ouder/verzorger". (Carolien Roodvoets).

 

Kinderen die veilig gehecht zijn zoeken direct contact met of de nabijheid van degenen met wie ze een gehechtheidsrelatie hebben. Ze laten zich snel door hen geruststellen en durven van alles te onderzoeken en ontdekken. 

Als je veilig gehecht bent krijg je onvoorwaardelijke liefde van je ouders, wordt je aangeraakt en getroost. Hierdoor word je erkend en begrepen en ga je een goed gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen ontwikkelen. Op deze wijze leer je om te gaan met teleurstellingen in je leven zonder dat het je hele leven ontwricht. Je bent in staat om op te groeien tot een emotioneel volwassen mens. (Carolien Roodvoets)

Onveilige hechting

Maar wat nu als je ouders jou niet de liefde en aandacht konden geven die je zo nodig had? Wat nu als je ouders kil, koud en afstandelijk waren of onvoorspelbaar? Jou misschien zelfs lichamelijk, seksueel of psychisch mishandelde? Wat nu als een ouder een psychiatrische ziekte heeft of je ouders/verzorgers zijn emotioneel onvolwassen en hierdoor jou niet zien staan omdat zij het te druk hebben met zichzelf? En jou niet kunnen bieden wat je nodig hebt door hun ziekte? Omdat ze zelf trauma’s hebben en niet in staat zijn om jouw behoeftes te zien?

 

Dan groei je op in een onveilige thuissituatie. De hechting wordt verstoord en er ontstaat een onveilige hechtingsstijl. Binnen de hechtingstheorie zijn er drie onveilige hechtingsstijlen te onderscheiden.

Angstig vermijdende hechtingsstijl

Angstig vermijdend gehechte kinderen zoeken geen troost meer bij hun ouders, nadat ze vaak zijn afgewezen zijn door hen. Ze richten hun angst, pijn en verdriet eerder naar binnen of reageren agressief. Ze negeren of vermijden de opvoeder en gedragen zich zelfstandig om niet meer gekwetst te worden. Ze hebben zichzelf leren beschermen tegen de pijn, dit is een overlevingsstrategie geworden.

Angstig afwerende hechtingsstijl

Angstig afwerend gehechte kinderen ervaren sterke wisselingen in stemming. Ze zijn bang om verlaten te worden. Ouders/verzorgers waren overbezorgd, inconsequent en/of onvoorspelbaar. Het signaal wat ze kregen was niet duidelijk. Als kind durfde je nauwelijks op onderzoek uit en je was erg afhankelijk van je ouders. Daarnaast ontbrak soms de aanwezigheid van je ouders op cruciale momenten.

Gedesorganiseerde hechtingsstijl

Bij deze stijl raakt de hechting gedesorganiseerd doordat je ouder/verzorger tegelijkertijd een bron van veiligheid en van angst is. Je hebt hierdoor geen vertrouwen in jezelf en in anderen. Het kind weet niet meer wat het moet doen en op wie het kan vertrouwen.  Deze stijl kun je ervaren als je als kind verwaarloosd, mishandeld of misbruikt bent. Pijn, trauma of angst is hierbij de basis. De opvoeder is onvoorspelbaar wat beangstigend is.

 

Binnen de psychologie wordt verondersteld dat kinderen die onveilig gehecht zijn, zich later ook op een vermijdende, afwerende of gedesorganiseerde manier gedragen in intieme relaties of vriendschappen. Het is van belang dat een kind een veilige hechtingsstijl kan ontwikkelen, want daarmee wordt het perspectief op een gelukkiger leven aanzienlijk vergroot omdat het positievere verwachtingen heeft van anderen en ook een positiever zelfbeeld heeft waardoor het adequater met situatie kan omgaan. ( Carolien Roodvoet).

Wat kan dit betekenen voor jou als KOPP/KOV?

Als KOPP, kind van een ouder met psychiatrische problemen of KOV, kind van een ouder met een verslaving, ben je waarschijnlijk snel geneigd om jezelf verantwoordelijk te maken voor de ziekte of  verslaving van je ouder. Misschien konden je ouders niet goed voor je zorgen, heb je veel zorgtaken overgenomen of heb je niet voldoende liefde of aandacht gekregen omdat zij niet in staat waren jou dit te geven door  hun psychiatrische problemen. Ze waren mogelijk onvoorspelbaar en hierdoor niet betrouwbaar.

 

Dit kan mogelijk een gevoel van onveiligheid, een groot verantwoordelijkheidsgevoel, een laag zelfbeeld en/of eenzaamheid geven, waar je je hele leven mogelijk al last van hebt. Veel KOPP-ers, gelukkig niet alle,  voelen zich niet gezien en gehoord en hebben te weinig aandacht gekregen in hun jeugd en ontwikkelen een onveilige hechtingsstijl.

 

Een onveilige hechting in je jeugd is een belangrijke  reden dat je als KOPPer later in je leven tegen allerlei problemen kunt aanlopen. Het is voor een groot aantal KOPPers meestal harder werken om gelukkig te worden en gelijkwaardige vriendschappen en relaties op te bouwen en goed te functioneren in je werk, omdat niks vanzelfsprekend is. Ook het ouderschap zorgt vaak voor extra moeilijkheden.

 

Als KOPPers staan we  meestal met 1-0 achter, nog voor je goed en wel volwassen bent.

 

Nu  begrijp je wellicht jezelf en/of anderen iets beter als je worstelt met vriendschappen, relaties, ouderschap of werk.

Je hebt de regie in eigen hand

Het klinkt misschien hopelozer dan het is. Of je echt van hechtingsstijl kunt veranderen laat ik in het midden. De meningen verschillen. Wat je wel kunt doen is jouw gedrag veranderen, daar heb je invloed op. Je kunt door gelijkwaardige vriendschappen en relaties aan te gaan helen op een uiteraard constructieve wijze en leren steeds meer op jezelf te vertrouwen. Door te reflecteren op jezelf en je eigen angsten onder ogen zien, kun je stappen zetten.

 

Het beseffen is de eerste stap naar vrijheid en heling. Het hoe is meestal ietsje lastiger. Daarom zijn er mensen zoals ik die  jou daarbij kunnen helpen. Ik help je op weg naar jouw vrijheid! Je zult merken dat je steeds sterker wordt en leert te voelen wat je zelf wilt en dat maakt dat je keuzes kunt en leert maken.

 

Je leert jezelf steeds beter kennen en daardoor kan je beter voor jezelf zorgen en je eigen keuzes maken. Bijvoorbeeld als je weet dat je onzeker wordt als iemand je niet antwoord op een vraag, vraag om verduidelijking. Sommige gevoelens worden misschien niet (meteen) minder maar je leert er beter mee omgaan omdat je weet wat je nodig hebt. Hierdoor maak je een situatie die in eerste instantie onveilig voelde weer veilig. En zo heel jij jezelf! Ik weet uit ervaring als KOPP-er,  dat dit mogelijk is.

 

Weet je niet hoe, maak een afspraak voor een inspiratiegesprek via onderstaande button of mail of app mij. 

Rating: 5 sterren
1 stem

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.